• המגזר התעשייתי: סביבה רגישה למתקפות סייבר

מהנדס בתחנת אבטחה וניטור רשת

אבטחת סייבר הפכה להיות נושא בעל חשיבות משמעותית ברמה בינלאומיתוחשוב שארגונים יכירו ויטפלו בפגיעות הייחודית להם המהווה פרצה לפשעי סייבר.

בתעשיות קריטיות לתשתיות במתקנים קרטיים, יש לתת תשומת לב מיוחדת למניעת מתקפות סייבר.

לפרטים נוספים
למידע נוסף