• Default Alternative Text

  פתרונות למקרה של קשת חשמלית

  • קריאה

   • Read more about Schneider Electric solutions

    עלון: פתרונות תאימות עם NFPA 70E

    קטלוג זה מספק סקירה של הצעדים שבהם מתקנים יכולים לנקוט כדי לענות על הדרישות של NFPA 70E. הוא כולל גם מידע לגבי אסטרטגיות להפחתת הפוטנציאל של אירועי קשת חשמלית. לפרטים נוספים: פתרונות תאימות עבור NFPA 70E
   • Read more about Schneider Electric solutions

    חומר נלווה: מדיניות נוהלי בטיחות לעבודת חשמל

    במדיניות פעולות הבטיחות לעבודת חשמל מסוכמים תחומי אחריות ומוגדרים הנהלים להגנה על העובדים.
   • Read more about Schneider Electric solutions

    עלון: אביזר מיתוג וירטואלי ראשי לשיכוך קשת חשמלית "Virtual Main"

    אביזרי מיתוג ולוחות מיתוג למתח נמוך יכולים להיות נתונים לרמות מסוכנות של אנרגיה במקרה של קשת חשמלית כאשר הם ניזונים ישירות משנאי. התוספת של מערכת וירטואלית ראשית מפחית את האנרגיה של הקשת החשמלית הפועלת על כל אביזרי המיתוג במתח נמוך, לרבות המקטע הראשי בכניסה. פתרונות אחרים לא מגינים על כל המערך. לפרטים נוספים: אביזר מיתוג וירטואלי ראשי לשיכוך הבזק קשת חשמלית "Virtual Main"
   • Read more about Schneider Electric solutions

    עלון: פתרונות מתוכננים בתכנון הנדסי ליישומי סריקה באינפרה אדום.

    ערוך סקירות באינפרה אדום מבלי להפריע לתפעול ובתאימות עם דרישות NFPA 70E. לפרטים נוספים
   • Read more about Schneider Electric solutions

    הודעה לעיתונות: מערכת הפעלה מרחוק

    מערכות הפעלה מרחוק (RRS) מאפשרת לבצע פעולות במפסקים ראשיים דרך לוח בקרה שנמצא הרחק מהתא, אשר מונע מהמפעיל את הצורך במגע יד עם המפסק הראשי. לפרטים נוספים: מערכת הפעלה מרחוק
  • למידה

   מאמר טכני: תוויות קשת חשמלית - מצב דביק


   מאמר זה מתמקד בדרישות התוויה חדשות הנובעות משינויים שנעשו לאחרונה בתקנים NFPA 70E ו- NEC. בנוסף, המאמר ידון בכמה מצבים הקשורים להתוויה, וכן בנוהלי עבודה ובשיקולים הטובים ביותר עבור תוויות קשת חשמלית. למידע נוסף: תוויות קשת חשמלית - מצב דביק

   מאמר טכני: מפת דרכים לתאימות עם NFPA 70E


   קיימים חמישה צעדים שחברות צריכות לנקוט כדי להקטין התרחשות של תאונות חשמל. צעדים אלו נדרשים כחלק מתקן 70E® של האיגוד האמריקאי להגנה מפני אש (NFPA), שמספק תיעוד מפורט למתקנים לעמידה בדרישות של בטיחות חשמל במקום העבודה. הצעד השישי עוזר לבעלי המתקן להביא את מערכת החשמל לבטיחות ויכולת פעולה כנדרש. למידע נוסף: מפת דרכים לתאימות עם NFPA 70E

   מאמר טכני: שיכוך סיכונים של קשת חשמלית


   מאמר זה יתייחס לאמצעי בקרה הנדסיים למען הקטנת רמת הסכנות ו/או הסיכונים הקשורים לאירוע של קשת חשמלית. אמצעי הבקרה ההנדסיים המתוארים: 1) יקטינו את אנרגיית הקשת החשמלית לרמה שבה אפשר יהיה לבצע משימה או 2) ימקמו את העובד באופן כזה שלא יהיה נתון לפגיעה. למידע נוסף: הפחתת סיכונים של קשת חשמלית

   מאמר טכני: ניתוח הבזק קשת חשמלית - שיטת IEEE לעומת הטבלאות NFPA 70E


   מאמר זה דן בהבדלים הבסיסיים בין השיטה IEEE 1584 לטבלאות המשימה NFPA 70E. מפרט טכני מומלץ מסופק אף הוא עבור בעלי מתקנים שמעוניינים להשיג תאימות מול התקנות.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.