• Default Alternative Text

    ענן פרטי

    אבן בנייה של תשתית פיסית משולבת, כדי לספק חלוקת חשמל לסביבה וירטואלת.

    • Mercy Health: הרבה מעבר לבית חולים דיגיטלי Mercy Health הוא ארגון בריאות בחזית הטכנולוגיה שהתחבר בשותפות עם שניידר אלקטריק לספק את כל צורכי הדאטה סנטר שלהם במהלך שש השנים שחלפו. העבודה עם שניידר אלקטריק איפשרה ל- Mercy להעתיק את המודל העסקי שלהם מבית חולים שנתמך על ידי דאטה סנטר למערכת דאטה סנטר שתומכת בבתי חולים.