• Default Alternative Text
  לוקחים את השליטה על פעולת רשת המים אל מעבר ל- SCADA

  אופטימיזציית רשתות

  שניידר אלקטריק

  אתגרים

  חברות תשתית חייבות להיות יעילות יותר בדרך שבה הן מנהלות את רשתות המים, אבל יישומי SCADA מסורתיים מוגבלים לנתונים נקודתיים שלא מאפשרים למפעילים להבין את תשתית הרשת כולה. נראות מלאה גוררת הסתמכות על מחלקות חיצוניות, שאינה יעילה למצבים קריטיים הדורשים מהמפעיל להגיב ולקבל החלטות במהירות
  שניידר אלקטריק

  פתרונות לביצוע אופטימיזציה ברשתות

  אנו נעזור לך להפוך את SCADA לכלי חזק של פעולה וקבלת החלטות עבור תשתיות מים