• Default Alternative Text
  הפתרונות של Smart Water מתוכננים לענות לאתגרים המיוחדים של תעשיית המים

  פתרונות ייחודיים של Smart Water

  הפתרונות של Smart Water מתוכננים לענות לאתגרים המיוחדים של תעשיית המים

  מים דולפים מחיבור בין שני צינורות גדולים, ניהול מים.

  אתגרים

  - עדכון יעיל של תשתית מתיישנת - מזעור ההשפעות של אנרגיה ותקנות הסדרה מתפתחות - פתרון של אי התאמה בין הוצאה למימון - שיפור הגמישות והתגובה למצבי חירום - הבטחת בריאות הציבור, הבטיחות והאבטחה
  שניידר אלקטריק

  פתרונות ייחודיים ל- Smart Water

  שפר את היעילות, אריכות החיים והאמינות של תשתית המים שלך