• Default Alternative Text

    מערכת DCS היברידית עבור תעשיות מים/שפכים

    • מפעל התפלת מים ראה כיצד PlantStruxure PES עוזרת לנהל את תהליכי התפלת המים בדרך שהיא קלה וחכמה יותר ועם נצילות אנרגיה רבה יותר.