• Default Alternative Text

    פתרונות SCADA מרחוק עבור נפט וגז

    oil rigs

    אתגרים

    נהל את נכסי הנפט והגז המרוחקים שלך 

    - תפעול של תשתית קריטית במשך 24/7.
    - ניהול ופריסה של נכסים שונים בשטח.
    - דרישות דיווח מחמירות.
    - מדידת נוזל וגז.
    - רשתות רדיו ותקשורת מבוזרת.
    - סיווג סביבות קשות.
    - קלות שימוש.
    • פתרונות

      • תפעול אמין: ניתוח ותחזוקה מקצה לקצה להשגת פעולות ללא הפרעה.
      • ביצוע אופטימיזציה בנכסים: פתרונות ייחודיים לתעשייה להארכת מחזור חיי הייצור של הבארות
      • בטיחות ותאימות: גישה אלחוטית לנקודות מדידה שקשה להגיע אליהן.
    • הצעה בעלת ערך

      • ביצוע אופטימיזציה בייצור של נכסים מרוחקים.
      • מזעור סיכונים הכרוכים בניהול והפעלה של נכסים מרוחקים.
      • הקטנת עלויות במהלך מחזור חיים של נכסים מרוחקים
    • בידול

      • פתרונות משולבים עם מכשירי רדיו, יחידות RTU, מכשור.
      • צריכת הספק נמוכה.
      • אישורים לשימוש בתנאי סביבה קשים.
      • טווחי טמפרטורה רחבים.

    תועלות

    • ציוד גז עם ענני גשם ושקיעה ברקע
      • הארכת מחזור חיי ההפקה של הבאר.
    • מבט מקרוב על שטר של דולר אחד, יעילות אנרגיה
      • הפחתת עלות של תכנון הנדסי ופריסה.
    • עובד עם מחשב טאבלט בחזית מתקן קידוח, נפט וגז, דיווח על קיימות, האינטרנט של הדברים.
      • שיפור הנראות והתאימות של התהליכים.