• Default Alternative Text

  המדריך למתקני חשמל (Electrical Installation Guide)

  עוזר לתכנן מתקני חשמל בטוחים ויעילים מבחינת אנרגיה לפי תקנות 60364 של ועדת IEC.


  עכשיו אפשר לקבל את מהדורת 2016 החדשה!

  הורד את המדריך (Electrical Installation Guide)
  • -

  מה חדש במהדורה של 2016?

  • תוכן מעודכן בנושא "התייעלות אנרגטית בחלוקת חשמל": עדכונים בנוגע לתקנים ולתקנות בנושא התייעלות אנרגטית, לפי IEC60364-8-1, לוחות חכמים (Smart Panels) ועוד

  • פרק חדש בנושא "מדידה": מבוא למגוון יישומי מדידה (התייעלות אנרגטית, ניתוח צריכת האנרגיה, מדידה למטרת הנפקת דוחות כספיים, הקצאת עלויות, איכות אספקת החשמל ועוד)

  • שינוי בפרק "הגנה מפני מתח יתר" לפי IEC60364 חלק 4-44 שפורסם ב- 2015.

  19668780_CB-2560x900

  מדריך מעשי

  המדריך Electrical Installation Guide נכתב עבור מהנדסי חשמל שחובתם לתכנן, להתקין, לבדוק ולתחזק מתקני חשמל במתח נמוך בהתאם לתקנים המתפרסמים על ידי (Electrotechnical Commission (IEC.
  "איזה פתרון טכני יבטיח עמידה בכל הדרישות של כללי הבטיחות המתאימים?" תשובה לשאלה זו הייתה תמיד חלק בלתי נפרד מיצירת המסמך הזה.

  עצת מומחה

  נכתבה על ידי מיטב המומחים של Schneider Electric לחלוקה ברשת החשמל, ששיתפו מהניסיון ומהידע המקצועי שלהם בנושא תקנים חדשים ומעודכנים עבור מתקני חשמל ופיתוחים טכנולוגיים. 

  את המדריך Electrical Installation Guide אפשר להשיג בפורמט Wiki בשביל לאפשר למומחים בתחום הנדסת החשמל לתרום לפיתוח שלו

  • טקסט חלופי כברירת מחדל
   "אחד בשביל כולם" קשור במתקני חשמל בתחום המסחרי, התעשייתי או התחום הבייתי המדריך מיועד לכל אנשי המקצוע בתחום החשמל, לרבות מהנדסים יועצים, מתכננים, קבלנים, בוני לוחות, מנהלי מתקנים, סטודנטים להנדסת חשמל ומרצים בתחום, וכן לאנשים שמעורבים בתקינה, באישור או בבחינה של מתקני חשמל אלו.
  • טקסט חלופי כברירת מחדל
   התמודדות עם הנושאים החשובים במתקני חשמל מפלי מתח, בטיחות בעבודה במתקני חשמל, קביעת חתך הכבלים. חישובים בתחום החשמל, תקנות החשמל, תכנון חשמל, הגנה מפני חישמול/התחשמלות, מפסקים אוטומטיים, תחנות טרפו, תרשימי הארקה, תאימות אלקטרו-מגנטית, תיקון מקדם הספק, הרמוניות, שיפור מקדם הספק, הרמוניות, הגנה מפני מתחי יתר ועוד.

  התוכן כולל

  • כללים לתכנון מתקני חשמל
  • חיבור לרשת חלוקה במתח גבוה
  • חיבור לרשת חלוקה במתח נמוך
  • מדריך לבחירת ארכיטקטורת מתח גבוה ומתח נמוך עבור בניינים
  • חלוקת חשמל במתח נמוך
  • הגנה מפני חישמול ושריפות
  • קביעת חתך המוליכים והגנה עליהם
  • ציוד מיתוג והגנה במתח נמוך: פונקציות ובחירה
  • הגנה מפני מתח יתר
  • התייעלות אנרגטית בחלוקת חשמל
  • תיקון מקדם הספק
  • ניהול תופעת ההרמוניות ברשת החשמל
  • תכונות של מקורות אנרגיה ועומסים חשמליים
  • מתקן פוטו וולטאי (PhotoVoltaic (PV))
  • מבני מגורים ומקומות מיוחדים אחרים
  • תאימות אלקטרו מגנטית (ElectroMagnetic Compatibility (EMC))
  • מדידה

  הורד את המדריך!

  המדריך שלנו להתקנות חשמל (Electrical Installation Guide) מספק לך את ההדרכה שאתה צריך. עכשיו אפשר לקבל את מהדורת 2016 החדשה!
  הורד כעת
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.