• Technicians at their station, sustainability reporting.

  שירותי תחזוקה

  • קרא

   • Read more about Schneider Electric solutions

    ProDiag Breaker לאבחון לצורך ביצוע תחזוקה מונעת עם ניתוק עבור מפסקים ראשיים למתח גבוה ולמתח עליון

    ProDiag Breaker מפחיתה את הסיכונים של סחיפה קינמטית בשרשרת הפעולה המלאה של מפסקים ראשיים, לעומת מפרט טכני של ציוד מקור, כדי להעריך עד כמה קרובה אפשרות של תקלה בציוד. להורדה
   • Read more about Schneider Electric solutions

    ProDiag Corona לאבחון ותחזוקה מונעת ללא ניתוק מסדר מתח גבוה

    ProDiag Corona מפחית את הסיכונים לבלאי מואץ או להתיישנות בחלקי הבידוד של ציוד מתח גבוה.
    תופעות אלו גורמות להתפרקויות חלקיות פנימיות או על פני השטח שהן המקור לסכנה של הופעת קשת חשמלית ולניתוק לא רצוי. גלה כעת
   • Read more about Schneider Electric solutions

    אבחון לצורך תחזוקה מונעת למתח נמוך ProDiag עם סלילי ניתוק עבור מפסקים ראשיים למתח נמוך

    יחידת הניתוק ProDiag מפחיתה את הסיכונים של פעולת ניתוק בזמן לא מדויק, בהתאמה להגדרות מקוריות. היא מוודאת את התאימות של המפסקים הראשיים למתח נמוך לפרמטרי רשת החשמל (הבחנה, יכולת ניתוק). אנו מנתחים את כל ההתרעות והאירועים שהתרחשו מאז הפעולה האחרונה. למידע נוסף
   • Read more about Schneider Electric solutions

    ProDiag MV Relay לביצוע אבחון לתחזוקה מונעת עם ניתוק של ממסרי הגנת מתח גבוה

    ProDiag MV Relay מעריך את תאימות ממסרי ההגנה לפי מפרטי טכני של המוצר המקורי בהקשר לעקומות הניתוק. הוא מנתח את ביצועי ממסר ההגנה בזמן הפעולה בין סדר הניתוק והפתיחה של המגעים הראשיים של המפסק. למד עוד
   • Read more about Schneider Electric solutions

    ProDiag Transfo Relay לביצוע אבחון לתחזוקה מונעת עם ניתוק ממסר הגנת שנאי

    ProDiag Transfo Relay מגלה את הסימנים של תקלות שנאי השמן כגון טמפרטורת השמן, סחיפה בלחץ ושחרור של גז.
    זה האבחון היחיד בשוק שיכול לבצע הערכה של דיוק החיישנים של ממסרי ההגנה ואת הכיול שלהם. גלה עוד
   • Read more about Schneider Electric solutions

    שירות תחזוקה מומלץ ללוחות מיתוג MCset לחלוקת חשמל במתח גבוה

    פעילות תחזוקה מונעת שמנוהלת על ידי בעלי מקצוע מיומנים של שניידר אלקטריק. שילוב של פעילויות שמתבססות על אבחנה רגילה, עבודה על מנגנונים והחלפה של חלקי חילוף בלוחות מיתוג MCset שלך. למניעה של כל תקלה אפשרית. למידע נוסף
   • Read more about Schneider Electric solutions

    שירות תחזוקה מומלץ למסדר מדגם SM6 לחלוקת חשמל במתח גבוה

    פעילות תחזוקה מונעת שמנוהלת על ידי בעלי מקצוע מיומנים של שניידר אלקטריק. שילובים של פעילויות שמתבססות על אבחנה, עבודה על מנגנונים והחלפה של חלקי חילוף במסדר מדגם SM6 שלך. למניעה של כל תקלה אפשרית. קרא כעת
   • Read more about Schneider Electric solutions

    שירות תחזוקה מומלץ למפסק ראשי של מעגל חלוקה מדגם Masterpact M לחלוקת חשמל במתח נמוך

    פעילות תחזוקה מונעת שמנוהלת על ידי בעלי מקצוע מיומנים של שניידר אלקטריק. שילוב של פעילויות שמתבססות על אבחנה רגילה, עבודה על מנגנונים והחלפה של חלקי חילוף ב- Masterpact M. מונע כל תקלה אפשרית. להורדת הקטלוג כעת
   • Read more about Schneider Electric solutions

    שירות תחזוקה מומלץ למפסק ראשי של מעגל חלוקה מדגם Masterpact NT / NW לחלוקת חשמל במתח נמוך

    פעילות תחזוקה מונעת שמנוהלת על ידי בעלי מקצוע מיומנים של שניידר אלקטריק. שילובים של פעילויות שמתבססות על אבחנה רגילה, עבודה על מנגנונים והחלפה של חלקי חילוף באביזר המיתוג Masterpact NT / NW שלך. למניעה של כל תקלה אפשרית. גלה כעת
   • Read more about Schneider Electric solutions

    יסודות התחזוקה של חלוקת חשמל

    מאמר זה דן בעקרונות התחזוקה הבסיסיים של חלוקת חשמל, כולל המטרות והמאפיינים של סוגי התחזוקה השונים, תדירות התערבות לפעולות תחזוקה ומדיניות לגבי חלקי חילוף. לפרטים נוספים
   • Read more about Schneider Electric solutions

    עלון דיגיטלי לתחזוקת חלוקת חשמל

    כמומחית בניהול אנרגיה גלובלית, לשניידר אלקטריק יש ידע וניסיון נרחבים בתחזוקה של חלוקת חשמל. עלון זה מציג את הקטגוריות בהצעה לתחזוקה ואבחון של שניידר אלקטריק. לפרטים נוספים
  • ערוך ביקור וירטואלי

   ProDiag Oil אבחונים של תחזוקה מונעת עם ניתוק עבור שנאי שמן


   ProDiag Oil מפחיתה את הסיכונים של ירידה באיכות השמן שמהווים מקור לתקלות שנאי שמן, כגון סכנות לחימום יתר, הופעת קשת חשמלית, התלקחות אש ועוד. היא מאפיינת את איכות השמן הדיאלקטרי, ביצועי הבידוד ונגזרותיו. גלה את האנימציה
  • התבונן

   • אבחונים לתחזוקה מונעת ProDiag

    ProDiag מקטינה את האפשרות לזמן השבתה לא צפוי ועוזרת לך לחזות תקלות בציוד.
   • ProDiag לאבחון לצורך ביצוע תחזוקה מונעת עם ניתוק, עבור מפסקים ראשיים למתח גבוה ולמתח נמוך

    ProDiag ממעיט את הסיכונים של סחיפה קינמטית בשרשרת הפעולה המלאה של מפסקים ראשיים, לעומת מפרט טכני של ציוד מקור, כדי להעריך עד כמה קרובה אפשרות של תקלה בציוד.
   • ProDiag Corona לאבחון ותחזוקה מונעת ללא ניתוק מתקן מתח גבוה

    ProDiag Corona מפחית את הסיכונים להאצת בלאי או התיישנות בחלקי הבידוד של ציוד מתח גבוה.
    תופעות אלו גורמות להתפרקויות חלקיות פנימיות או על פני השטח שהן המקור לסכנה של הופעת קשת חשמלית ולניתוק לא רצוי.
   • ProDiag LV Trip Unit לביצוע אבחון לצורך תחזוקה מונעת עם ניתוק עבור מפסקים ראשיים למתח נמוך

    יחידת הניתוק ProDiag מפחיתה את הסיכונים של פעולת ניתוק בזמן לא מדויק, בהתאמה להגדרות מקוריות. היא מוודאת את תאימות המפסקים הראשיים למתח הנמוך לפרמטרי רשת החשמל (הבחנה, יכולת ניתוק). אנו מנתחים את כל ההתרעות והאירועים שהתרחשו מאז הפעולה האחרונה.
   • ProDiag MV לביצוע אבחון לתחזוקה מונעת עם ניתוק דרך ממסרי הגנת מתח גבוה

    ProDiag MV מעריך את תאימות ממסרי ההגנה לפי מפרט המוצר המקורי בהקשר לעקומות הניתוק. הוא מנתח את ביצועי ממסר ההגנה בזמן הפעולה בין סדר הניתוק והפתיחה של המגע הראשי של המפסק.
   • ProDiag Fuse מבצע אבחון של תחזוקה מונעת עם ניתוק נתיכי מתח גבוה.

    ProDiag Fuse מפחית את הסיכונים המאיימים על נתיכי מתח גבוה לתקלות/פריצה כתוצאה מהתיישנות מוקדמת (מאמצי יתר תרמיים או חשמליים). המדובר בהרס של נימי מוליכים שיכול להוביל לבריחה תרמית, נזק חלקי וכיו"ב. הוא בודק פרמטרי חשמל בנתיכים לפי מפרט טכני מקורי.
   • ProDiag Transfo Relay לביצוע אבחון לתחזוקה מונעת עם ניתוק ממסרי הגנת שנאים

    ProDiag Transfo Relay מאתר את הסימפטומים של תקלות שנאי השמן כגון טמפרטורת השמן, סחיפה בלחץ ושחרור של גז.
    זה האבחון היחיד בשוק שיכול לבצע הערכה של דיוק החיישנים של ממסרי ההגנה ואת הכיול שלהם.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.