• Default Alternative Text

  פתרונות למקרה של קשת חשמלית

  ניצוצות ואש

  אתגרים

  במהלך עשר השנים האחרונות יותר מ- 300,000 עובדים נפגעו בתאונות חשמל במקום העבודה.
  OSHA מחייבת שמירה על תקני בטיחות חשמל במקום העבודה שמתוארים ב- NFPA 70E: תקן בטיחות חשמל במקום העבודה שניידר אלקטריק מצדדת בתאימות ל- NFPA 70E, לא רק למען בטיחות העבודה, אלא גם למען אורך החיים של הציוד. תאונה של קשת חשמלית יכולה למנוע שימוש בציוד ולהציב את המתקן במצב השבתה ואיבוד הכנסה.
  • פתרונות

   שניידר אלקטריק מוכרת כמובילה בקידום בטיחות חשמל במקום העבודה ועוזרת לחברות לעמוד בתאימות עם הדרישות של NFPA 70E תאימות בסיסית מבוצעת בתהליך בן חמישה צעדים. אנו ממליצים על צעד נוסף * שיעזור לבעלי המתקן בכיול מערכת חלוקת החשמל.

   1.    לפתח ולבקר מדיניות של בטיחות נוהלי עבודה בחשמל
   2.    נהל הערכת סיכונים של קשת חשמלית כדי לקבוע את הרמה הקיימת של סיכוני קשת חשמלית וליישם התוויה של הציוד הקשור
   3.    הבטח אספקות מתאימות של ציוד הגנה אישית (PPE) וכלים נכונים
   4.    ערוך הכשרה וביקורות מתוזמנים בקביעות בנושא בטיחות לכל עובדי חשמל
   5.    תחזק את כל רכיבי המערכת לחלוקת החשמל

   * ציית לאסטרטגיות למען מניעה ובקרה של סיכונים מקשת חשמלית, שיכולות לכלול:
   • חקירה וניתוח של מכשיר הגנה מפני זרם יתר 
   • שדרוג של אביזר מיתוג עם ממסר וירטואלי ראשי
   • חלונות צפייה באינפרה אדום 
   • מערכת הפעלת מפסקים מרחוק 
   • מערכת אלחוטית לניטור טמפרטורה
  • הצעה בעלת ערך

   שירותי ההנדסה של שניידר אלקטריק מעורבים באופן יזום בבטיחות חשמל במקום עבודה מאז הוצגו לראשונה הדרישות לטיפול בקשת חשמלית. רבים מבין המהנדסים שלנו הם מובילים ב- IEEE, NFPA וארגונים אחרים שמבססים תקנים למערכות חשמל.
  • בידול

   • יותר מ- 120 מהנדסים מקצועיים שמשובצים באופן אסטרטגי ורשומים במשותף בכל מדינה, לעמוד בדרישות הרישוי הממשלתיות
   • מהנדסים מקצועיים בעלי ידע עמוק של חלוקת חשמל וציוד בקרה
   • תמיכה ופתרונות לתאימות NFPA 70E בהיקף מלא
   • מתודולוגיה מתוקננת לניתוחים מלאים של קשת חשמלית עם תקני דיווח מאוחדים ברחבי המדינה
   • פתרונות הפחתה של קשת חשמלית דרך מגוון של שירותי תכנון הנדסי וחלוקת חשמל
  אדם חובש קסדה משתמש בקופסת חשמל.

  גלה כיצד אנו יכולים לעזור לך לעמוד בדרישות של NFPA 70E

  שניידר אלקטריק לוקחת את נושא הבטיחות ברצינות רבה. למעשה, תרבות הבטיחות שלנו עוזרת במיעוט הסיכונים שלך. חטיבת התפעול שלנו בצפון אמריקה היא אחת מקבוצות העלית של חברות אשר נושאות את פרס Robert W. Campbell (לשנת 2009) ובו זמנית גם את פרס הצלב הירוק (לשנת 2011). אנחנו מקבלים מדי שנה יותר מ- 50 פרסי "מצויינות בתפעול" של הבטיחות מאת ועדת הבטיחות הלאומית. בנוסף, שניידר אלקטריק נושאת באישור OHSAS 18001 המבוקר לצד שלישי עבור מערכת ניהול הבטיחות שלה ובאישור ISO 14001 עבור מערכת ניהול ההגנה על הסביבה.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.