• Default Alternative Text

  מומחה דאטה סנטר StruxureWare

  Angled view of a data and server room.

  אתגרים

  ניהול מרכזי של התשתית הפיסית

  במרכז הנתונים הדינמי שלך יש מאות נקודות דטה עם מדווחי זמינות, טמפרטורה, זרימת אוויר, לחות ואבטחה. תהליך הניפוי של הנתונים צורך זמן, וייתכן שיהיה קשה לאתר מגמות שמופיעות, שלא לדבר על קבלת נראות של תקינות הדאטה סנטר הקיים.

  בצע אופטימיזציה למחזור החיים של הדאטה סנטר שלך

  טקסט ברירת מחדל חלופי
  • פתרון

   • ניטור מרכזי של תשתית פיסית מרובת ספקים: אספקת חשמל, קירור, אבטחה וסביבה. 
   • בנוסף הפקה של דוחות וגרפים מוגדרים על ידי משתמש. 
   • קבלה מיידית של הודעות על תקלות ואסקלציה, מאפשרות פתרון מהיר של אירועי תשתית קריטיים עם תמיכה בתהליכי מתקן הדטה סנטר וניהול שירותי IT.
  • יתרונות עיקריים

   • ניטור יעיל של תקנים מכל תוצרת אשר מחוברים לרשת ברחבי הארגון.
   • מספק הודעות מיידיות על תקלות של אירועי תשתית קריטיים.
   • מספק דוחות וגרפים מוגדרים על ידי משתמש.
   • מאפשר אינטגרציה מותאמת אישית עם מערכות אחרות לקבלת גמישות מקסימלית:
  • היתרונות

   • פלטפורמת תוכנה פתוחה, מסופקת דרך פתרון עמיד, ניתן לשדרוג ומשולב.
   • מתוכנן על ידי אנשים שבניית מרכזי נתונים עבורם היא עבודה יומיומית.
   • הוכר כמוביל על ידי Gartner בדוח Magic Quadrant שלה ל- DCIM לשנת 2014
  טקסט ברירת מחדל חלופי

  יישומי תוכנה ושירותים

  חבילת תוכנת החדשנית שלנו - DCIM מספקת נראות מלאה מרמת המבנה ועד לשרתים. מנהלי דאטה סנטר יכולים להקטין את צריכת האנרגיה, לשמור על זמינות גבוהה, ולשפר את ביצועי התכנון והתפעול במהלך כל מחזור החיים של הדאטה סנטר יכולות דיווח גמישות מפשטות ומקלות על דיווח סטטוס ודרישות קיבולת עתידיות לבעלי מניות מרכזי הנתונים ברחבי העסק.

  יתרונות

  • טקסט ברירת מחדל חלופי
   • ראה את כל התשתית הפיסית דרך מערכת ניטור התקנים מרכזית בזמן אמת.
  • טקסט ברירת מחדל חלופי
   • נטר באופן יעיל את התשתית הפיסית מרובת הספקים ברחבי הארגון שלך.
  • טקסט ברירת מחדל חלופי
   • קבל גישה למאגר מרכזי מכל מקום ברשת באמצעות יישום קונסולה רבת יכולת.
  • טקסט ברירת מחדל חלופי
   • אפשר איטגרציה מותאמת אישית עם מערכות אחרות לקבלת גמישות מקסימלית.
  • טקסט ברירת מחדל חלופי
   • קבל דוחות וגרפים מוגדרים על ידי המשתמש, והודעה מידית על תקלה לגבי ארועי תשתית קריטיים.
  • טקסט ברירת מחדל חלופי
   • נטר כל התקן של כל יצרן, אשר מחוברים לרשת.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.