• Default Alternative Text

  יועץ משאבים

  Businessman drawing a cloud with a black marker, cloud services, cloud service providers.

  אתגרים

  נדרשת לך מערכת שתאסוף ותרכז את נתוני האנרגיה והקיימות בארגון שלך לצורך דיווח, ניתוח וקבלת החלטות. נדרש לך יישום אחד שיש אליו גישה ברחבי העולם כדי לחשב את שימוש האנרגיה, הפליטות, צריכת האנרגיה והמים, הפסולת שנוצרת וכדי למצוא הזדמנויות להתייעלות באתר ולהעריך פרוייקטי התייעלות.
  • פתרונות

   היישום של שניידר אלקטריק בנושא קיימות וניהול אנרגיה לארגונים גדולים ומבוססי ענן, מעניק לך גישה מאובטחת ומיידית למידע לגבי אנרגיה וסביבה, עבור הארגון שלך. ממדדי הארגון עד לנתוני אתר פרטניים, יועץ המשאבים מספק נתונים חיוניים לשיפור האנרגיה ותוכניות הקיימות.

  • הצעה בעלת ערך

   יועץ משאבים הופך את נתוני האנרגיה והקיימות לנראים ומאפשר הזדמנויות של נצילות. התוצאה - פחות הוצאות על אנרגיה, צריכה מופחתת, דיווחים וניתוח מהירים יותר ושיתוף פעולה מוגבר.

  • בידול

   זוכה בכינוי "מוביל" בתוכנה לניהול קיימות Verdantix Green Quadrant, יועץ המשאבים הוא יישום קל לשימוש שמנהל את האנרגיה ונתוני הקיימות החודשיים של ארגון ונתונים מפורטים של מרווחי זמן באתרים, ומבטיח שיהיו לך הנתונים שאתה צריך כאשר אתה צריך אותם. יותר מ- 4,500 לקוחות משתמשים ביועץ המשאבים לניהול יותר מ- 300,000 אתרים, שמייצגים הוצאה שנתית של 30 מיליארד דולר על אנרגיה ו- 40 מיליון טון של פחמן.

  Business people looking at energy efficiency plans, field service

  קבל יותר מידע ונתונים על ידי צירוף המומחים שלנו לנושאי אנרגיה ונצילות לצוות שלך.

  יתרונות

  • Default Alternative Text
   • נתח את השימוש באנרגיה ובזבוז האנרגיה: ראה את העלויות והצריכה ברמת המיקרו וברמת המאקרו כדי למצוא הזדמנויות להתייעלות.
   • נהל את מדדי הביצועים ואת הנתונים להערכות ביצועים: קבע מדדי ביצועים על מנת לזהות נקודות חריגה באמצעות נתונים מנורמלים.
   • אינטגרציה: בצע אינטגרציה למערכות חדשות וישנות כדי להבטיח שיתוף נתונים באופן מאובטח להגדלת היעילות.
  • Default Alternative Text
   • עקוב אחר פליטות הפחמן, מים, שפכים ושאריות סביבתיות אחרות: דווח על חיסכון, מניעת עלויות, ביצועים בהווה ובעבר.
   • שתף בתוצאות את בעלי המניות החשובים לך: שפר את התקשורת, שיתוף הפעולה והמעורבות באמצעות דוחות קלים לגישה.
  • Default Alternative Text
   • נטר את שווקי האנרגיה והפחמן: המומחים שלנו לאנרגיה מספקים נקודות מדדים עיקריות לגבי שוק הסחורות העתידיות ולגבי האנרגיה, כדי להבטיח שתהיה מעודכן היטב בכל הסיכונים.
   • עקוב אחר תקציבים וחשבונות של חברות תשתית: ודא שהתקציבים מדויקים, נטר חסכונות שנובעים מיוזמות הקשורות לאספקת אנרגיה.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.