• Operators in power station control room working with technical challenges, sustainability reporting.
  התקדם אל מעבר למודד ופתח פתרונות תגובה לדרישה כדי לחזק את פעולות חברת התשתית ואת הצמיחה

  ניהול דרישה

  • קביעת פרופיל אנרגיה מקוון

   הפתרון שלנו עבור C&I, מבוסס ענן לניהול אנרגיה ותגובה לדרישה עבור חברות תשתית מאפשר לראות נתוני שימוש באנרגיה מדויקים ומפורטים, לזהות הזדמנויות לחיסכון בעלויות ולתמוך בתוכנית מוצלחת של תגובה לדרישה.

  • חיסכון באנרגיה בעידן הרשתות החכמות

   תקנות חדשות מאלצות את ספקי החשמל לשפר את הנצילות על פני הרשתות שלהם. הם צריכים גם לשלב הפקת אנרגיה חלופית וכלי רכב חשמליים. גלה את האסטרטגיה למינוף כלי רשת חכמים שיעזרו לעמוד בדרישות היעדים להסדרת היעילות ועוד מעבר לזה.

   לפרטים נוספים
   High Voltage Power Lines at dusk, electric power distribution, smart grid.
   איש עסקים גולש באינטרנט בטאבלט שלו, האינטרנט של הדברים.

   אתגרים

   בכל שנה אתה עומד בפני תקנות קפדניות לנצילות אנרגיה, שדוחפות אותך ואת כל חברות התשתית להפחתה גדלה והולכת של הפסדי אנרגיה מדי שנה. ניהול יעיל של דרישה יהיה הצעד העיקרי שבאמצעותו חברת החשמל תתגבר על אתגרים הקשורים ביכולת, בתמחור ובגמישות, תוך כדי בניית יחסים הדוקים יותר עם לקוחות לעתיד.
   חלוקת חשמל, מגדלי חשמל עם קווי חשמל בשקיעה.

   פתרונות ניהול לפי דרישה

   התאם את הדרישה ליכולת המשתנה

   למה כדאי לעבוד עם שניידר אלקטריק

   • טקסט חלופי כברירת מחדל לקדם גמישות של הרשת והשוק אנו עוזרים לספקי שירות לרתום טכנולוגיות חדשות ותקנות משתנות כדי לזכות בגמישות של תפעול ושל שוק.
   • שניידר אלקטריק גדל תזרימי הכנסות חדשים אפשר ללקוחות שלך למלא תפקיד פעיל בנצילות אנרגיה כשהם בו בזמן מצמיחים את העסק שלך.
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.