• Night aerial view of a busy city, Smart City, Buildings, Electric Utilities

  תגובה לדרישה: גמישות עומס לשיפור ביצועים

  • לקרוא

   • Read more about Schneider Electric solutions

    היתרונות של תגובה לפי דרישה עבור חברות תשתית

    התעשיה של חברות תשתית אירופיות משתנה באופן משמעותי, ביחס לדרישות מערכות החשמל, לדרישות הלקוחות ולמדיניות ההסדרה. המפעילים והמנהלים של הרשתות ניצבים בפני האימוץ הבלתי נמנע של טכנולוגית Demand Response (תגובה לדרישה) (DR) ודרכי פעולה. מאמר זה מפרט את הדרכים המיוחדות שבהן כל מחלקה בחברת התשתית יכולה להפיק מ- Demand Response (תגובה לדרישה).

    לפרטים נוספים
   • Read more about Schneider Electric solutions

    הנטייה כעת באירופה: חברות תשתית מגלות את היתרונות המוצעים על ידי אסטרטגיות של תגובה לדרישה

    בעקבות הדוגמה של ארה"ב, תעשיית התשתיות באירופה נמצאת בבירור על סף אימוץ מסיבי של תגובה לדרישה. ואולם, אם לבעלי המניות לא תהיה הבנה ברורה של היתרונות הפוטנציאליים, יהיה קשה לבצע את השינוי.

    לפרטים נוספים
  • לשים לב

   • כלי מצוין לשיפור אמינות אספקת חשמל ושירות לקוחות דרך ניהול תגובה לדרישה.

  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.