• Default Alternative Text

  שפר את האמינות עם אוטומציה

  Windmills and solar panels with sunset in background, solar energy, renewable energy, wind energy.

  אתגרים


  ככל שרשתות החשמל הופכות מורכבות יותר עם תהליכים חדשים וטכנולוגיות חכמות, אוטומציה יעילה ואפקטיבית מספקת ערך אמיתי. בשל הגידול בדרישה ובשינויים בזרימת האנרגיה חשוב לתמוך באנרגיות מתחדשות, וכן להקטין למינימום את משך הזמן והתדירות של הפסקות חשמל ומספר המשתמשים המושפעים.
  • פתרונות

   הפתרונות שלנו לבקרה וניטור של אוטומציה, בטווח שבין  Fault Passage Indicators לבין יחידות RTU, מאפשרים למשתמשים להיות בעלי השפעה על הפסקות חשמל, החל באיתור תקלה בסיסי עד שיטות של רשת חכמה עם שיקום עצמי. SAIDI ו- SAIFI הם הלב של כל פתרון, על מנת לספק זמינות אנרגיה מרבית.

  • יתרונות

   עם הפתרון הנכון של אוטומציה, אפשר להגיע לחיסכון עצום:

   • הפחתה מרבית של SAIDI עם איתור תקלה ושיקום עד פי 20 מהירים יותר.
   • שילוב גמיש וניתן לשדרוג, מבוסס על ההשקעה שלך והיעדים שלך.
   • צמצום עלויות תפעול והון בעד 30%.
  • מדוע שניידר אלקטריק

   ניסיון רב באוטומציה:

   • טווח מלא של פתרונות מ- FPI ועד רשתות לשיקום עצמי (FRTU).
   • ספקים של פתרונות שלמים - כולל שילוב עם ציוד DMS וציוד מתח גבוה.
  חדר בקרה לנצילות אנרגיה ולניהול אנרגיה

  אוטומציה חכמה ומשולבת

  יתרונות

  • חשמלאי תחת עמוד חשמל

   איתור תקלות מהיר, משולב במקום שבו אתה צריך אותו

  • פנסי רכב מאירים תעבורה רחבה בכביש

   שיקום חשמל מהיר עם 50% פחות הפסקות בממוצע, ותוך 30 שניות שיקום עצמי

  • עמוד חשמל

   פתרון גמיש וניתן לשדרוג לצרכים קיימים

  • אוטומציה חכמה
   טווח של מוצרים ייעודיים מאושר בתקנים שפותח אך ורק עבור הקטנת SAIDI ו- SAIFI
  • תוכנה בתעשייה, אדם נוגע במסך שמציג לראווה שרטוטי נתונים

   SCADA ייעודית עבור יישומים בלתי תלויים או אינטגרציה עם המערכות הקיימות שלך.

  • עובד של שניידר אלקטריק מתבונן בלוח כתיבה לניהול אנרגיה

   צמצום עלויות תפעול ותחזוקה בעד 30%

  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.