• Default Alternative Text

  “פתרונות אוטומציה לשליטה מרחוק"

  “פתרונות אמינים המאפשרים להפיק את המרב מנכסים מרוחקים"

 • Anglian Water: שומרים על זרימת המים

  ראה כיצד הפתרון PlantStruxure™ של שניידר אלקטריק סייע בידי Anglian Water להגדיל למקסימום את הזמינות והיעילות של תפעול המים שלה.

  טקסט ברירת מחדל חלופי

  אתגרים

  הייצורצריך להגדיל את יעילות בשטח תוך כדי שיפור בטיחות מקום העבודה והפחתת עלות הבעלות הכוללת. העברת נתונים מנכסים מרחוקים חייבת להיות בטוחה ואמינה. יש לפשט את קבלת ההחלטות ולאפשר פריסה והגדרת קונפיגורציה עם ארכיטקטורה גמישה הניתנת לשדרוג
  אדם מתבונן בדיווחי קיימות, ניתוחי ביג דאטה על מסכי מחשב מרובים

  פתרונות ניטור מרחוק

  כל הנכסים המקומיים והמרוחקים ביחד תחת אותה ארכיטקטורה

  מדוע כדאי לעבוד איתנו?

  • טקסט חלופי כברירת מחדל טלמטריה וארכיטקטורות מרחוק של PlantStruxure אנו נעזור לך לנהל בצורה יעילה את התפעול והנכסים המרוחקים במשך מחזור החיים שלהם ולהבטיח החזר על השקעתך. אנו מסבים נתונים מהשטח למידע רלוונטי ומועיל לשיפור העסק שלך.
  • אייקון הגרף העולה יכולות גדולות יותר לתוצאות טובות יותר. ניהול חכם, יעיל אמין ועם קיימות של תשתית קריטית מרוחקת, עם היצע שלם ומובנה מהשטח-עד-לארגון: בקרה על עלות הבעלים, SCADA בטוחה ואמינה, יעילות רבה יותר, תאימות לבטיחות ולדרישות התקינה.

  עובדות

  • Default Alternative Text כוונן את השימוש באנרגיה כדי להקטין למינימום את עלויות הייצור ואת ההשפעה על הסביבה.
  • Default Alternative Text שפר את הייצור, ניהול האנרגיה וביצועי המאגרים שמשתמשים בנתוני זמן אמת.
  • Default Alternative Text קדם את הייצור והגדל את הרווחיות עם בקרת משאבת המוט Realift - ( Rod Pump).
  • Default Alternative Text קבל מדידת זרימה אמינה ויעילה של גז ויישומי נוזלים עם Realflo 6.91.
  • Default Alternative Text הגדל למקסימום את הביצועים תוך כדי שמירה על משאבים עם SCADA Expert Clear SCADA.
  • Default Alternative Text נהל את מערכות התשתית הקריטית בעזרת הפתרונות המשולבים, הקשיחים והאמינים שלנו לטלמטריה ו- SCADA מרחוק.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.