• Default Alternative Text

  הפתרון SmartStruxure™

  • קריאה

  • למידה

   חמשת נוהלי העבודה הטובים ביותר לשיפור אבטחת סייבר של מערכת ניהול מבנים (BMS)


   העלות שנגרמת לחברות כתוצאה מפריצות למערכות נתונים ופשעי סייבר אחרים מגיעה ברחבי העולם למליארדים מדי שנה והנזק למוניטין של המותג אינו ניתן לחישוב. מאחר שהפצחנים (האקרים) מחפשים מערכות עם הגנה חלשה כדי לתקוף, מאמר זה מציג את חמש "הפעולות הטובות ביותר" של אבטחת סייבר המיועדות לשפר את נקודות הפגיעות במערכת.

   למידע נוסף

   אסטרטגיית תחזוקה חזויה עבור פעולות במערכת בקרת המבנה: גישה טובה יותר


   עלויות התחזוקה מהוות באחוזים חלק שווה כמעט להוצאות על אנרגיה מתוך תקציב התפעול של מתקן. ואולם, בדרך כלל הוצאה זו מנוצלת באופן לא יעיל כתוצאה מגישה הדוגלת "בהמתנה עד אשר תהיה תקלה". מאמר זה מראה כיצד גישה של תחזוקה מונעת וחזויה עם ניתוחים יכולה להפחית עד 20% מהעלויות.

   למידע נוסף
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.