• Default Alternative Text

  תיאור בקצרה של פתרונות SCADA מרחוק

  • קריאה

   • Read more about Schneider Electric solutions

    מכשירי רדיו Trio Q ברשת SCADA מספקים אופטימיזציה ויעילות לחברת מים

    "מכשירי רדיו Trio Q מספקים במהירות רבה יותר נתונים אמינים לצוותי הפעולה שלנו" אמר Tony Segrest מנכ"ל East Alabama האחראי עבור מים ביוב וכיבו ראה כיצד... לפרטים נוספים
   • Read more about Schneider Electric solutions

    שיקולים עיקריים להתקנה ולהפעלה של מחשבי זרימה אלקטרוניים עבור תעשיית הגז

    מאמר זה סוקר בתמצית את הטכנולוגיה והקריטריונים לבחירה של מחשב זרימה קיים לפרטים נוספים
   • Read more about Schneider Electric solutions

    הפקה של יותר יעילות ממערכת ה- SCADA למים שלך

    מאמר זה מייצג את המגמות במערכות SACDA עבור מתקני מים, בוחן את היתרונות של מערכות SCADA המודרניות, שמתבססות על חומרה ותוכנה משולבות באופן הדוק, ומתאר כמה מהפתרונות האפשריים עתה עבור מתקני מים. לפרטים נוספים
   • Read more about Schneider Electric solutions

    אבטחת SCADA: אתגרים ופתרונות

    מאמר זה מציג את המקרה לשיפור אבטחה של מערכות SCADA. הוא בוחן את הגורמים שתרמו לפגיעות הגדלה במערכות בקרה, ומציג תקנים חדשים שמיועדים להגן על תשתית קריטית, לרבות השימוש בהצפנה ואימות של מערכות SCADA. למידע נוסף
   • Read more about Schneider Electric solutions

    מערכות SCADA הפכו להיות פשוטות

    מאמר זה דן ברכיבים השונים שנמצאים במערכת SCADA מרוחקת אופיינית, באתגרי התפעול הפנימיים של סוגי מערכות אלו ואיך יתרונות טכנולוגיים שונים ייושמו כדי להניע קדימה את יעילותה לפרטים נוספים
   • Read more about Schneider Electric solutions

    אופטימיזציה של רשת רדיו Ethernet אלחוטית

    הדיון הבא עוזר להפריד בין דמיון למציאות, ומפרט את ההבדל בין מהירויות מוגדרות של שידור באוויר ותפוקת נתונים ממשית ביישומי SCADA. הצעדים המוצעים לביצוע אופטימיזציה של רשתות רדיו Ethernet אלחוטי מוצגים אף הם, עם כמה דוגמאות בעולם הממשי. למידע נוסף
   • Read more about Schneider Electric solutions

    שיפור תפעול SCADA בעזרת מכשור אלחוטי

    מטרת המאמר הזה היא לחקור את הדרכים המסוימות שבהן מפעילים יכולים לשלב באופן הדוק רשתות מכשור אלחוטיות עם SCADA ולממש את היתרונות המלאים של פתרון משולב זה. לפרטים נוספים
   • Read more about Schneider Electric solutions

    שיקולים בתכנון ומימוש עבור מחשבי זרימה (Flow Computers) במדידת גז ובקרה

    מתקנים של מחשבי מדידת זרימה (Flow Computers) יכולים להיות מורכבים מאוד ושיקולים קפדניים של כל הפרמטרים יסייעו להבטיח התקנה מוצלחת. מאמר טכני זה : 

    - מגדיר את מחשב מדידת זרימת הגז האלקטרונית
    - מתאר את הסוגים השונים של יישומי מחשב למדידת זרימה
    - מתאר את עיקרי המתקן של מחשב מדידת זרימה האופייני
    - מסביר בפרטים, מערכות אספקת חשמל, מכשור אלחוטי ו- I/O מרחוק, תקשורת מרחוק, איסוף נתונים ונוהלי כיול. למידע נוסף
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Ethernet עבור מערכות SCADA מוסברות

    מאמר זה מתאר את המימוש של יישומי Ethernet בתקשורת ובארכיטקטורה של מערכות SCADA. לפרטים נוספים
  • למידה

   מתגברים על אתגרי מדידת נפט וגז


   הפתרון לנוזלים מזוהמים מרובי פאזות בעלי סיכון גבוה הוא שילוב של חומרה ותוכנה שנוצרו למטרה למידע נוסף

   רשתות חיישנים אלחוטיים נמצאות בצמיחה מתמדת


   פריסה מהירה, עלות נמוכה וקלות שימוש הופכות את התחום האלחוטי לקו המוצרים הצומח במהירות הרבה ביותר בהיסטוריה של שניידר אלקטריק למידע נוסף
  • לשים לב

   • סקירת SCADA מרחוק

   • נפט וגז: פתרונות לצנרת הולכה של שניידר אלקטריק

   • ראש באר אלחוטי - פתרונות טלמטריה ו- SCADA מרחוק

   • Smart O&G - שניידר אלקטריק - פתרונות טלמטריה ו- SCADA מרחוק

  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.